Bağlama Büyüsü Kaç Günde Tutar

Bağlama Büyüsünün diğer büyülerden ayrılan noktası hızlı tesir edebilmesidir. Örneğin Bağlama büyüsü ortalama 5-6 günde tesir gösterir fakat Bağlama Büyüsü 2. günde etki gösterebilir ama kilit büyüsüne oranla daha da meşakatli yapım süreci vardır diğer büyülerin yanı sıra Bağlama Büyüsünün tutmama oranı yüksektir. Bağlama Büyüsü Kesin Tutar Mı? Hiç bir büyü için kesin ibaresini kullanmak çok zordur fakat bazen öyle hocalar öyle ilmi kuvvetli insanlar oluyor ki yaptıkları işlemin başarısız olması çok küçük bir orandır.…

"Bağlama Büyüsü Kaç Günde Tutar"